Feilet selvsjekk inntreffer når Safemate-plattformen ikke har mottatt livstegn fra en Safemate-enhet innenfor det tidsrom som er definert som selvsjekkintervall. Alle Safemate-enheter skal være utstyrt med et heartbeat-intervall som skal sikre at Safemate-plattformen mottar signaler fra hver enkelt Safemate mange ganger innenfor det intervall som er definert som selvsjekkintervall. 

En feilet selvsjekk-hendelse er altså en situasjon der en enhet har sluttet å rapportere inn til server som forventet. Dersom siste rapporterte batterispenning var noe annet en lavt (slik som vist her), så er det grunn til å anta at enheten ikke fungerer slik den skal, og at brukeren går rundt med falsk trygghet. 

image

Mulige årsaker til feilet selvsjekk kan være:


  • Mistet TCP-forbindelse (dataforindelse),
  • Batteriet har sluttet å fungere,
  • Fukt har ført til irr på batteripolene,
  • Programvare-feil,
  • Annen hardware-feil


Hva kan man gjøre? 

En viktig indikator er lampene/displayet. Dersom produktet ikke gir noen tegn på liv etter å ha vært forsøkt ladet, og heller ikke lar seg skru på, så må produktet sendes inn på service til Safemate. 

Dersom produktet viser tegn til liv (i form av LED-blinking eller at det er tekst/ikoner i displayet), må man analysere lampeindikasjonene for det aktuelle produktet. Informasjon om lampeindikasjoner/display finnes på learn.sensio.no: