Enkelte ganger kan Track one lade seg helt ut, så mye at enheten ikke klarer å starte opp automatisk når enheten settes til lading. Enheten vil i denne oppstartfasen konsumere mer strøm enn det laderen gir. For å komme seg ut av denne situasjonen må enheten skrus av igjen noen minutter før den vil skru seg på igjen automatisk, da med tilstrekkelig strøm til at den klarer å starte helt opp. 


Gjør følgende:


1. Koble enheten til laderen. Enheten vil begynne å lyse og blinke på alle lamper.

2. Trykk 5 ganger på den gule knappen. Det kan hende du må gjenta denne et par ganger. Du skal høre et pip når det er vellykket.

3. La enheten fortsatt stå tilkoblet lader.

4. I løpet av noen minutter vil den starte opp igjen og koble seg til safemate plattformen.

5. Det er viktig at enheten står til lading 1-2 timer slik at den får ladet seg helt opp igjen.


Se video vedlagt.


Om dette ikke hjelper og den fortsatt står og blinker og lyser på alle lamper, ta kontakt med support@safemate.no slik at vi kan forsøke å hjelpe deg videre, ev. ta enhet inn til service.