Har du spørsmål om mottatt faktura, opprett en sak og send oss opplysninger om hvilke fakturanummer det gjelder.