Utdatert lokasjon er en status som vises når en Safemate ikke har fått ny posisjon på mange dager. Dette er ikke nødvendigvis en feilstatus men en informasjon. Om en enhet f.eks. befinner seg innendørs uten GPS dekning, vil denne statusen vises. Les mer om utdatert posisjon på vår e-læring.