For at Watch two skal ha lengst mulig batterilevetid (tiden mellom hver gang den må lades) anbefaler vi at du setter opp innendørs lokalisering. Dette vil gjøre at klokken ikke benytter GPS når du befinner deg hjemme. Les mer om hvordan du setter opp innendørs lokalisering på våre e-lærings sider.