For å endre til vintertid på Safemate Watch Two - slå av klokken ved å trykke raskt på SOS knapp frem til "Skru av" vises i display. Hold på SOS knapp inne og klokken vil slå seg av. Etter noen sekunder, slå klokken på igjen ved hjelp av SOS knappen (hold i par sekunder). Tid vil endre seg noen sekunder etter den er skrudd på igjen.