For lukkede nett med behov for å installere Safemate APP på en Android telefon, kan APK filen lastes ned her. Android må være nyere enn versjon 7.1.1.


no.sensio.safemate.nextofkin.apk


Lokal brannmur må tillate trafikk mot api.safemate.no port 443.