Safemate ble 1.januar 2021 fusjonert inn i Sensio AS. Grunnet overgang til nytt økonomisystem har det dessverre oppstått en feil, hvor kunder får urettmessig tilsendt purringer på allerede betalte fakturaer. 


Send oss gjerne en epost til support@safemate.no med hvilket fakturanummer det gjelder, så vil vi bekrefte status fortløpende. Grunnet denne feilen vil det være noe lengre behandlingstid enn normalt, men alle purringer og varsler er satt i bero.