Husk at vår e-lærings portal kan hjelpe deg med de fleste spørsmål

Besøk den på learn.safemate.no

Plattform

Saker som knytter seg til bruk av Safemate Pro eller Safemate Go

Hvorfor får man feilet selvsjekk?
Feilet selvsjekk inntreffer når Safemate-plattformen ikke har mottatt livstegn fra en Safemate-enhet innenfor det tidsrom som er definert som selvsjekkinter...
Thu, 28 Okt, 2021 at 6:09 PM
Fakturaspørsmål
Har du spørsmål om mottatt faktura, opprett en sak og send oss opplysninger om hvilke fakturanummer det gjelder.
Wed, 7 Apr, 2021 at 12:46 PM
Utdatert posisjon
Utdatert lokasjon er en status som vises når en Safemate ikke har fått ny posisjon på mange dager. Dette er ikke nødvendigvis en feilstatus men en informasj...
Sun, 23 Mai, 2021 at 2:12 PM
Geofence
Har du spørsmål eller problemer knyttet til Geofence? Vi anbefaler at du leser våre tips og triks rundt temaet. på være e-lærings sider. Her forklarer vi hv...
Thu, 27 Mai, 2021 at 8:15 PM