Husk at vår e-lærings portal kan hjelpe deg med de fleste spørsmål

Besøk den på learn.safemate.no

Safemate trygghetsalarmer

Problemer med Telenor sitt kjernenett
Telenor melder om et problem i sitt kjernenett som fører til at systemene for å aktivere SIM feiler. Dette gir seg utslag i at nye Safemate-enheter ikke kom...
Fri, 5 Nov, 2021 at 12:32 PM